Mieli moksleiviai ir mokytojai,

galėtume eiti lažybų, kad kiekvienas, didelis ar mažas, jaunas ar senas, yra naudojęsis ar naudojasi statistine informacija. Juk dažnai girdime klausiant „Kaip mes gyvename?“, „Kiek mūsų?“ „Kokie mes?“. Atsakant išgirstame skaičius, jie lyginami su kitomis šalimis ar laikotarpiais. Lyginamas šalies gyventojų skaičius, išsilavinimas, pajamos ir pan. Tokie atsakymai pagrįsti statistine informacija, parengta atlikus statistinius tyrimus.

Šiame interneto puslapyje rasite naudingos informacijos, kaip rasti, suprasti ir naudoti statistinę informaciją.

Nuoširdžiai dėkojame Vilniaus pedagoginio universiteto docentei Viktorijai Sičiūnienei, Vilniaus Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos matematikos mokytojai Jurgitai Stonienei, taip pat Vilniaus pedagoginio universiteto bakalaurei Astai Lančinskienei už pagalbą kuriant užduotis ir testus e. statistikos pamokoms, atitinkančioms Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433, 5–8 klasių lygį.

Norite pristatyti savo projektus? Turite siūlymų, klausimų? Rašykite mums.